Blijft de 'Alde Omkromte' in Joure openbaar of niet?

Eindelijk moet er een einde komen aan de verdeeldheid over het oude wandelpad Omkromte achter de Kooilaan in Joure. Als sinds 2015 is er discussie: is het pad openbaar of niet? Woensdagavond gaat de raad van De Fryske Marren in debat. Er zijn belanghebbenden bij, maar ook vereniging Moai Skarsterlân, die de singel weer toegankelijk wil. Het is al jaren een heet hangijzer, over twee weken wordt de knoop doorgehakt.
Aanwonenden hebben hekken in de Omkromte geplaatst in de loop der tijd © Omrop Fryslân, Sian Wierda
Verwarrend is dat er tegenwoordig een andere weg eveneens Omkromte heet, maar daar komt het oude pad dwars op uit. De 'Alde Omkromte' lag zowat op de grens tussen de eerdere gemeenten Haskerland en Doniawerstal, aan de rand van de bebouwde kom. Het pad is overwoekerd en er zijn diverse hekken geplaatst.

Voorstanders

De vereniging Moai Skarsterlân tracht al jaren het openbare karakter van de singel te herstellen. Het weggetje bestaat al eeuwen en verbond Joure via De Woudfennen met Langweer. Het is volgens de vereniging van historische en ecologische waarde en het zou weer een mooi wandelpad kunnen worden.

Tegenstanders

Echter, de singel loopt over de grond van aanwonenden van de Kooilaan. Sommigen willen niet dat er zomaar mensen door hun achtertuin lopen. In de loop der jaren plaatsten diverse aanwonenden hekken en bordjes met 'Verboden toegang.' Door de blokkades is het pad niet meer toegankelijk.
Het pad is verwaarloosd en loopt achter de huizen van de Kooilaan langs © Omrop Fryslân, Sian Wierda
Lastig is dat de aanwonenden eigenaren werden, maar dat het een openbaar pad is dat over hun grond liep. Dat is evenwel in de loop der tijd niet goed gecommuniceerd. Haskerland en Doniawerstal waren gaven geen expliciete duidelijkheid over de status. Bovendien wordt het pad niet onderhouden, waardoor het niet meer op een wandelpad lijkt.

Rechterlijke uitspraak, maar nog gesloten

Al in 2007 waren er vragen over het wandelpad. In september 2015 wees het college een verzoek van Moai Skarsterlân om het wandelpad terug te brengen af. Toen begon het geschil. Het lukte niet beide partijen bijeen te brengen. Ook op sociale media ontstond er ophef.
In 2017 oordeelde de rechter op grond van de Wegenlegger uit 1976 dat het pad openbaar is. De Raad van State kwam op 11 juli 2018 tot hetzelfde oordeel.
Desondanks is het pad nog steeds ontoegankelijk en verwaarloosd. Aanwonenden dienden namelijk een verzoek in tot het onttrekken van de openbaarheid. De gemeenteraad heeft volgens de Wegenwet de bevoegdheid om daartoe te besluiten. Daarom heeft de gemeente zelf nog niet ingegrepen.

Definitieve besluit bij de raad

Nu moet de raad een uitspraak doen: blijft de 'Alde Omkromte' toegankelijk of niet? Het college legt zich neer bij de uitspraak van de Raad van State, maar de gemeenteraad moet er nog over debatteren. Als het openbaar blijft, moeten de blokkades verdwijnen.
Op 10 juli moet er een definitief besluit vallen in de raad.
De Omkromte op een kaart uit 1918 © Delpher