Museum Dokkum krijgt 'de fibula van Noardeast-Fryslân'

Museum Dokkum heeft een bijzondere mantelspeld in bruikleen gekregen die de Ottema-Kingma Stichting heeft gekocht. De fibula werd in 2015 door amateurhistoricus Wytse Tjepkema gevonden. Het gaat om de helft van een vergulde zilveren fibula uit de 6e eeuw na Christus.
Eerder was op dezelfde plaats ook een deel van een soortgelijke mantelspeld gevonden. Beide delen pasten in elkaar, bleek uit onderzoek. De fibula is samengevoegd.
De delen waren in bruikleen gegeven aan het Fries Museum, waar die was te zien op een tentoonstelling. Daarna kregen de vinders de delen terug. Vorig jaar vroegen ze of Museum Dokkum belangstelling had voor de vondst, omdat de delen in Noardeast-Fryslân waren gevonden.
Omdat het museum dat niet kon betalen, is een beroep gedaan op de Ottema Kingma Stichting. Die kocht de fibula aan. Vanaf juli is de fibula te zien in het museum.