Minister doet nog geen toezeggingen over inspectie naar onderwijs Friese taal

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken zal de Tweede Kamer voor het eind van het jaar laten weten hoe het komt met de onderwijsinspectie van het vak Fries. De minister heeft dat woensdagmiddag toegezegd aan de Tweede Kamer bij een algemeen overleg over de Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur.
Kajsa Ollongren
De provincie Fryslân wil ook actie aan de slag met de inspectie van het vak Fries, maar heeft daar geen bevoegdheid over. De minister zal een en ander overleggen met onderwijsminister Arie Slob. Of de provincie daar ook een rol in krijgt, wilde de minister niet toezeggen. "Het gaat er om dat het gebeurt, niet wie erover gaat", aldus Ollongren.

Voorstel over zichtbaarheid komt

Over het bevorderen van de zichtbaarheid van het Fries zal de minister de Tweede Kamer de komende herfst een 'procesvoorstel' sturen. Kamerleden als Harry van der Molen en Aukje de Vries vroegen de minister om stappen te zetten door ook als Rijksoverheid het Fries actief te gebruiken, bijvoorbeeld op borden van gebouwen, dienstauto's en politie-uniformen.
De minister wil ook dat onderwerp eerst met haar betreffende collega-ministers overleggen, voordat ze met een procesvoorstel komt. "Ik ben minister Friese zaken, maar ik ben niet minister van alles. Ik moet dat eerst met mijn collega's overleggen."
Voor de Friese publieke tribune had de minister ook nog wel een boodschap: "Ik zal u geen strobreed in de weg leggen, als u zich ook een keer meldt bij mijn collega's van onderwijs of justitie."

"Stug volhouden"

Geart Benedictus van de Fryske Beweging omschreef het overleg als 'een bijeenkomst van kleine stapjes'. "Het wordt tijd dat er in Den Haag een bureau Friese Zaken komt met een geoormerkt budget, zodat je de zaken wat vlotter kunt regelen", zegt hij. "Het is met het Fries nooit in één rit klaar, je moet stug volhouden."
Geert Benedictus
Het was volgens Benedictus dus niet een historische bijeenkomst. "Het was allemaal een beetje vaag: nog overleg, nog uitstellen, nog eens bekijken. Maar het staat nu in ieder geval op de werklijst. Ik ben benieuwd naar wat het zal opleveren."

Poepjes ook niet helemaal tevreden

Gedeputeerde en taalschipper Sietske Poepjes is ook niet geheel tevreden met wat minister Ollongren heeft gezegd: "Het is een mooi begin. De minister heeft hart voor de Friese taal, voor meertaligheid. Het is nog niet wat ik wil zien als bestuurder bij de provincie, als Fries en als taalschipper."
Sietske Poepjes
"Wat ik graag wil, is resultaat op het gebied van onderwijsinspectie, dat de bevoegdheid overgaat naar de provincie", zegt Poepjes.

In België, Wales, Baskenland en Ierland kan het ook

"Ook willen we dat we politie-uniformen krijgen met het Friese woord 'plysje' op de rug." Het feit dat de politie in Nederland nationaal is georganiseerd, hoeft volgens Poepjes geen belemmering te zijn: In België, Wales, Baskenland en Ierland kan dat ook. Dus zullen we bij die betreffende ministers op bezoek gaan. Daar gaat Ollongren niet over, maar ze denkt wel met ons mee."
Toch zag en hoorde Poepjes wel voldoende aanknopingspunten waarmee ze als bestuurder verder kan. "Het Fries en de positie van het Fries is een mooi dossier. Daar zetten we onze energie op in. Dat doe ik, en dat doen Sis Tsiis en de Ried fan de Fryske Beweging. Het is het begin van een mooi lobbyproces."