Meer verzilting van Friese bodem

Verzilting van de Friese bodem is niet helemaal tegen te houden, maar wel te vertragen. Ambtenaren van de provincie trekken aan de bel, want voor die vertraging is er actie nodig.
© Omrop Fryslân
Natte winters en droge zomer zorgen voor grotere schommelingen van het grondwaterpeil in Fryslân. Door de toename van de zeespiegel stroomt er ook meer zout water van de zee naar het vasteland. Dat zorgt voor veel problemen.
Dit blijkt uit een grondwaterstudie, uitgevoerd door de provincie Fryslân, it Wetterskip en waterleidingbedrijf Vitens. De resultaten staan in de Grondwateratlas Fryslân.
"We hebben laten doorberekenen wat de klimaatverandering en bodemdaling betekent voor het Friese grondwatersysteem. Dan kun je zien welke kant het opgaat en kun je bijsturen", vertelt Johan Medemblik van de provincie. "Na 2100 gaat de verzilting van de bodem wel door, maar het goede nieuws is dat we nog wel tijd hebben om er iets aan te doen, zoals verticale drainage."
De studie moet nog voor elk onderdeel worden uitgewerkt en voor elke grondsoort.
Johan Medemblik