Fries dichterscollectief RIXT zet met Engelse website in op internationale projecten

Het Friese dichterscollectief RIXT heeft nu ook een Engelse website. De nieuwe website geeft meer overzicht van internationale projecten en optredens waar Friese dichters bij zijn betrokken. Een groot deel van de 45 dichters van RIXT heeft vertalingen van eigen gedichten voor de website ingezonden.
© RIXT
De Engelse website zal worden gebruikt om een begin te maken met een belangrijke doelstelling van het dichterscollectief: de Friese poëzie internationaal op de kaart zetten. RIXT wil de komende jaren haar best doen om meer Friese dichters op internationale podia te krijgen en de Friese poëzie onder de aandacht te brengen van dichtersnetwerken in het buitenland. Daarbij wordt samenwerking gezocht met andere dichters, literaire tijdschriften en culturele organisaties.
De Engelse website is niet alleen een vertaling van de Fries, maar heeft een ander karakter en doel. De Friese site richt zich voornamelijk op de actualiteit. Daar komen gedichten over actuele thema's op. Op de Engelse website worden de komende tijd audio- en video-opnames van Friese gedichten gezet, zodat niet-Friestaligen het geluid van de dichters kunnen horen bij de vertalingen.

Nieuwe Nederlandstalige dichters

RIXT heeft ook drie Nederlandstalige dichter welkom geheten: Job Degenaar, Dien L. de Boer en Peter Vermaat. Alle drie wonen ze al jaren in Fryslân en voelen ze zich verbonden met de Friese literatuur.
RIXT bestaat nu één jaar en werd onder andere opgericht uit ergernis over de beperkte aandacht die LF2018 gaf aan de Friese literatuur en poëzie.