Friese 'bewegers' voeren actie in Den Haag voor zichtbaarheid Fries

Tientallen Friese 'bewegers' zijn woensdagochtend om 9.00 uur op het plein van het Tweede Kamergebouw in Den Haag begonnen met een actie voor meer zichtbaarheid van het Fries. Ze deden dat in politiejasjes met het opschrift 'plysje' in plaats van 'politie'.
Fryske taal
Ze bieden om 10.30 uur zo'n jasje aan aan de kamercommissie van Binnenlandse Zaken, want die vergadert woensdag over het Fries. Tweede Kamerlid Henk Krol van 50PLUS was daarbij aanwezig. Hij verklaarde dat hij achter de actie staat.
Henk Krol

Antillianen steunen Friezen

De Friezen werden ook gesteund door de Antilliaanse organisatie Splika. Zij willen graag voor het Papiaments op Bonaire dezelfde mogelijkheden als die het Fries in Fryslân heeft.
Shirley Elvilia
De actie werd ook bijgewoond door een delegatie Statenleden, van onder andere CDA, FNP, VVD en Forum voor Democratie. De provincie Fryslân staat ook achter de actie. Zij willen graag dat het Rijk helpt om het Fries zichtbaarder te maken door zelf ook actiever het Fries te gebruiken in Fryslân.
Harry van der Molen
De kamercommissie van Binnenlandse Zaken vergadert woensdag vanaf 11.00 uur over het Bestuursakkoord Friese Taal en Cultuur, dat provincie en Rijk eind vorig jaar hebben gesloten. De Ried fan de Fryske Beweging vindt dat akkoord te mager en dat is voor de kamercommissie aanleiding om het woensdag op de agenda te zetten. Speerpunten daarbij zijn de zichtbaarheid van het Fries en de situatie van het Fries op school