Holwerd aan Zee wil samen met boeren verzilting in kaart brengen

Op het land van de familie Miedema-Jensma aan de Grândyk in Holwerd gat woensdag de eerste Aqua Pin de grond in. Met dit apparaat kan de verzilting in de grond in en rondom het projectgebied van Holwerd aan Zee goed worden gemeten. Het is een initiatief van de stichting Holwerd aan Zee, die samenwerkt met elf boeren, het Wetterskip, de provincie, LTO Noord, Acacia Water en de natuurbeheerders.
Fryske grûn wurdt op termyn hieltyd sâlter
Het meten van de verzilting van de bodem is onderdeel van het project Boeren Meten Water. Dat project is bedoeld om het grondwater en de verzilting in en rondom het projectgebied van Holwerd aan Zee in kaart te brengen. De Aqua Pin kan door een boer zelf in de grond worden gezet en verplaatst.
"De Aqua Pin is een buis die je in de grond steekt. Daar zit een aantal sensoren in en die meten zaken zoals het zoutgehalte en het grondwaterpeil." De Aqua Pins sturen informatie door naar een centraal digitaal platform, waar de data kan worden omgezet in voorspellingen en adviezen.
Marco Verbeek ov er de Aqua Pin
Een Aqua Pin © Omrop Fryslân, Auke Zeldenrust
Ook voor de samenwerkingspartners zijn de metingen belangrijk. Ze gelden als soort van nulmeting, op basis daarvan kan het definitieve ontwerp voor Holwerd aan Zee worden ogpezet.
De opgedane kennis en expertise kan worden gebruikt voor het ontwerp van Holwerd aan Zee. Maar ook voor het verbeteren van het waterbeheer en de bedrijfsvoering van de boeren. Het project kan dienen als een voorbeeld voor andere gebieden waar de grond ook zouter wordt.

Samenwerking met boeren

Holwerd aan Zee zoekt dus onder andere de samenwerking met boeren op. "Wij willen een gat maken in de dijk en de Waddenzee naar binnen halen. Op het moment dat je dat wil doen, is het wel heel goed om te kijken wat dat nu voor de directe en grotere betekent", zegt Marco Verbeek van stichting Holwerd aan Zee.
"Daarbij is het belangrijk dat we goed in kaart brengen wat de verziltingsproblematiek op dit moment is en wat de positie van het grondwater is, om van daaruit de beste keuzes te maken."
De eerste Aqua Pin wordt in de grond gezet © Omrop Fryslân, Auke Zeldenrust
De uitkomsten van het project zullen voornamelijk worden gebruikt voor de aanleg van Holwerd aan Zee. "Maar ook los daarvan moeten we zien wat de verzilting betekent voor de boeren en dat direct toepassen bij de elf deelnemende boeren."
De eerste Aqua Pin gaat woensdagochtend de grond in. Verbeek verwacht dat de eerste resultaten van het onderzoek binnenkort bekend zullen zijn. "Maar je moet wel over een langere periode kijken hoe zoiets zich ontwikkelt."