Algemeen overleg in de Tweede Kamer over 'zichtbaarheid van het Fries'

Een bus vol Friese bewegers is woensdagochtend vroeg naar Den Haag vertrokken om in de Tweede Kamer een algemeen overleg bij te wonen. Het overleg is tussen de Kamercommissie van Binnenlandse Zaken en minister Kajsa Ollongren. Het onderwerp is de bestuursafspraak van de Friese taal en cultuur. De bewegers zullen voorafgaand aan het debat actievoeren op het Plein voor het Kamergebouw en de commissie een petitie aanbieden in de vorm van een politie-uniform met het opschrift 'plysje'.
Dit plysje-uniform wurdt woansdei oanbean oan de keamerkommisje © Omrop Fryslân
De Ried van de Fryske Beweging (Raad van de Friese Beweging) is blij dat er - voor het eerst sinds 2013 - in de Tweede Kamer weer eens aandacht is voor het Fries. Geart Benedictus van de Fryske Beweging zou graag zien dat er in Den Haag met regelmaat over het Fries wordt gesproken. Het Rijk draagt immers, samen met de provincie, zorgplicht voor het Fries, zo is zijn redenatie.

Het Rijk schiet tekort

Het algemeen overleg in de Tweede Kamer is een direct gevolg van de petitie die de Fryske Beweging in december in de Tweede Kamer heeft aangeboden. De Fryske Beweging vindt dat het vorig jaar gesloten Bestuursakkoord Friese Taal en Cultuur (BFTC) op een aantal punten ernstig tekortschiet.

Het is met zeggen niet te doen

De raad is van mening dat de onderwijsinspectie werk moet maken van het toezicht van de Friese taal op school. Ook zou de raad graag zien dat het Rijk niet alleen met 'mooie woorden' steunt, maar ook met daden. Dit zouden ze kunnen doen door rijksdiensten in Fryslân de Friese taal op gebouwen, auto's en uniformen te laten gebruiken.

Drents Kamerlid wil opheldering

De klachten en het 'schaduw-bestuursakkoord' dat de Friese beweging heeft gemaakt, zijn aanleiding voor de Tweede Kamer om minister Ollongren om opheldering te vragen. "Als de minister zegt dat de bestuursafspraak de problemen oplost, maar dat volgens de Friezen niet zo is, dan wil ik weten hoe dat zit", zei Kamerlid Erik Ziengs in december.

Werk maken van zichtbaarheid van het Fries, maar hoe?

Voorafgaand aan het debat heeft minister Ollongren de Tweede Kamer een nieuwe rapportage gestuurd over het Handvest voor regionale talen of talen van minderheden van de Raad van Europa. In die rapportage schrijft ook de minister dat ze werk wil maken van de zichtbaarheid van het Fries. Maar in het rapport staat niet hoe ze dat precies zal doen en wanneer.
Voor het andere is de minister van mening dat taalbeleid in de eerste plaats de verantwoordelijkheid is van de provincie Fryslân en van 'taalskipper' Sietske Poepjes. Gedeputeerde Poepjes zal het debat woensdag bijwonen.

Woord 'plysje' op uniformen

De provincie heeft de verschillende Kamerfractie van tevoren een folder laten toekomen met verschillende wensen. De provincie steunt daarin de lobby van Friese organisaties voor een Fries politie-uniform. De provincie wil dat het Rijk serieus onderzoek doet naar de mogelijkheid om naast politie ook het woord 'plysje' een plek te geven op politie-uniformen en politie-auto's.
Daarnaast moet de mogelijkheid om bij de rechtbank Fries te gebruiken vanzelfsprekender worden, ook als een zaak buiten Fryslân dient.
Geart Benedictus van de Fryske Beweging
Op de website It Nijs van de Ried fan de Fryske Beweging staat een zeer kritische beoordeling van de nieuwe rapportage van minister Ollongren over het Handvest voor regionale talen of talen van minderheden. "Een zeldzaam chaotisch stuk, dat opvalt door slechtlopende zinnen en een schokkend groot aantal spelfouten", zo schrijft taalkundige Henk Wolf in zijn recensie.