Aantal velduilen neemt toe: 60 broedparen in Fryslân, anders landelijk slechts 20

Een invasie van veldmuizen in Fryslân is een zegen voor de zeldzame en bedreigde velduil. Er zijn dit jaar al zestig broedende paartjes in de Friese weilanden geteld. Anders zijn dat er ongeveer twintig in heel Nederland.
© Wikimedia Commons
Sovon Vogelonderzoek Nederland meldt dat het door de warme, droge herfst en zachte winter komt dat er zoveel veldmuizen zijn. De velduilen eten veldmuizen op en hebben het gebied tussen Lemmer, Sneek, Leeuwarden en Dokkum ontdekt.
De uilen maken hun nesten in het gras. Boeren krijgen een vergoeding om het gras rondom het nest niet te maaien. Sovon ringt de jonge uilen voor wetenschappelijk onderzoek.