Vereniging voor melkveehouders: 'een miljard is niet kostendekkend'

"Het nieuws dat er veel geld vrijkomt voor de landbouw kunnen we met een korreltje zout nemen, want de kosten liggen nogal wat hoger." Dat zegt Sieta van Keimpema van de Dutch Dairymen Board, de vereniging van melkveehouders in reactie op het nieuws dat dinsdag voortijdig naar buiten kwam.
Foarbyldfoto fan in buorkerij © Shutterstock.com
Het kabinet trekt de komende tien jaar een miljard euro extra uit voor de land- en tuinbouw, om de klimaatdoelen te halen. Het geld is onder andere bedoeld voor het verhogen en beheren van het waterpeil in veenweidegebieden, hulp bij het overschakelen naar een milieuvriendelijkere productie en het helpen van boeren die willen stoppen met hun boerenbedrijf. De plannen zijn dinsdag door de Telegraaf en het AD naar buiten gebracht. Vrijdag worden ze officieel gepresenteerd.
CO2-reductie kost de boerensector 1 à 2 miljard. Dan komen we met een bedrag van een miljard dus nog wel wat geld te kort.
Sieta fan Keimpema
Van Keimpema wijst op een rapport van het 'Planbureau voor de leefomgeving' van een paar maanden geleden. Daar stond in dat de landbouw tot het jaar 2030 1 à 2 miljoen kost als het co2-reductie betreft. "Dus dan komen we met een bedrag van een miljard dus nog wel wat geld te kort."
"Er moet een goed verdienmodel voor de boeren onder liggen, anders doen ze het niet. Tot nu toe hebben we mooie plannen gehoord, maar er komt weinig van terecht als je naar het inkomen van de boeren kijkt."
De nieuwste kabinetsplannen gaan ook over hulp voor boeren die willen stoppen. "Maar dat gaat alleen over varkenshouders en daar waren ze al langer mee bezig", reageert Van Keimpema.

Opkoopregeling

"We hebben al een paar keer voorgesteld - ook met het oog op fosfaatreductie - dat er voor boeren die geen opvolging hebben en die klaar zijn met het perspectiefloze landbouwbeleid een opkoopregeling komt. En dan wil zo dat ze hun oude dag daaruit kunnen financieren. Het moet aantrekkelijk zijn om te stoppen, anders kunnen boeren er niet op ingaan, want ze zitten met hoge financieringskosten."
Dit miljard voor de land- en tuinbouw is een van de bedragen die genoemd wordt in een pakket van maatregelen om de klimaatdoelen te halen. Kan de landbouw wel een duurzame sector worden? Dat is eigenlijk de vraag.
Van Keimpema: "De landbouw is de laatste jaren goed bezig. Zo is het energieverbruik gedaald. De doelen van methaan en lachgas van 2020 zijn in 2013 al gehaald, de ammoniak-uitstoot is gehalveerd. Die doelen hadden we ook al ver voor het beoogde 2030 gehaald. We presteren goed, ook volgens de afspraken. Maar als we het dan in de afgesproken tijd behalen, zeggen mensen uit de industrie aan de klimaattafel: 'Het kan nog wel wat meer.' Dus de boeren doen hun best en wat ze ervoor terug krijgen is dat ze worden afgestraft ten gunste van de energiebedrijven, die alleen maar meer CO2 produceren."
Sita van Keimpema