Wjelsryp, Stiens en Grou door naar eerste omloop IFK Jeu de Pelote

De parturen van Wjelsryp, Stiens en Easterein zijn door naar de eerste omloop van het Iepen Frysk Kampioenskip Jeu de Pelôte. Zij wonnen dinsdagavond hun voorrondewedstrijden op It Plein yn Easterlittens. Maandag lukte het de parturen van Menaam, Winsum en Wommels ook al om de eerste omloop te behalen.
© Henk Bootsma
De eerste wedstrijd die dinsdagavond op het programma stond, was de wedstrijd tussen Weidum en Wjelsryp. De partij werd echter niet gespeeld, omdat Weidum zich al voor aanvang terugtrok.
De tweede wedstrijd van de avond, en dus de eerste die werd gespeeld, was de wedstrijd tussen Stiens en Reduzum. Een spannende partij, waarbij Stiens uiteindelijk aan het langste eind trok met 6-5. In de eerste omloop neemt Stiens het tegen Wommels op.
Ook de partij tussen Grou en Easterein was niet zomaar voorbij. Beide partijen wisten aardig punten te scoren, maar het was Grou die met 6-5 de winst in en een plek in de eerste omloop bemachtigde.

Derde dag

Woensdag gaan de voorrondes van het Iepen Frysk Kampioenschap Jeu de Pelote weer verder. Om 18.30 uur gaat de eerste partij tussen Mantgum en Burgwerd van start. Daarna volgen de wedstrijden tussen Bitgum en Lollum/Waaksens en Wiuwert/Britswert en Baard.