Steenmarteronderzoekers zien ratten en meeuwen

Als je honderdvijftig wildcamera's inzet om te kijken hoe groot de invloed van steenmarters op broedende weidevogels is, zie je zo nu en dan bijzondere taferelen voorbijkomen. Ecologisch adviesbureau Altenburg & Wymenga heeft sinds het voorjaar in opdracht van de provincie voor steenmarteronderzoek wildcamera's geplaatst en doet DNA-onderzoek. Het onderzoek loopt in tien gebieden.
Stienmurdûndersikers sjogge rotten en seemokken
Met hulp van veel vrijwilligers zijn op die manier zeshonderd nesten gevolgd. Het is te vroeg voor resultaten en conclusies, maar wat opviel was bijvoorbeeld dat in natte delen van veel ratten en meeuwen de weidevogels in de weg zitten. Volgens Ernst Oosterveld van Altenburg & Wymenga was die informatie zonder camera's niet bekend geworden.
© -
Een en ander maakt deel uit van een breder onderzoek, dat de provincie moet helpen om ontheffingen mogelijk te maken voor het doden van steenmarters. Die zijn nu nog landelijk beschermd en mogen normaalgesproken niet worden gedood.
Nazorger Renze de Jager vertelt waar ze de camera's in hun gebied, Westergeest, hebben gebruikt