Nieuwe vakantieparken bij IJsselmeerkust om het aantrekkelijker te maken

De provincie, de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren en Wetterskip Fryslân hebben plannen gepresenteerd om het Friese IJsselmeerkustgebied aantrekkelijker te maken. Er moeten onder andere nieuwe vakantieparken en attracties komen, is het idee.
Het IJsselmeer bij Hindeloopen © Remco de Vries
De doelen zijn vastgelegd voor de komende drie decennia. Het uitgangspunt bij alle plannen is om het karakter van het gebied te behouden.
Naast de vakantieparken en attracties willen de partijen ook dat het water beter beheerd wordt in verband met de klimaatverandering, en dat er minder afval en verspilling is. Bovendien moet er geïnvesteerd worden in verblijfsaccommodaties en de partijen willen dat boeren hulp ontvangen bij de overstap naar meer natuurvriendelijke landbouw.

Veel mogelijkheden

"Het Friese IJsselmeergebied is prachtig", zegt Maarten Offinga, wethouder van de gemeente Súdwest-Fryslân. "Het heeft een rijke historie en biedt veel mogelijkheden. Dat hebben we vertaald naar ambities en uitgewerkt aan de hand van de thema's water, cultuur, natuur, energie en economie. Met onze plannen kunnen we dit gebied de komende jaren verbeteren en interessanter maken."
Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft eerder dit jaar 12 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de versterking van het Friese deel van de IJsselmeerkust. Een mooie stap om de ambities te kunnen uitvoeren, vinden de partijen. De provincie steekt zo'n vijf miljoen euro in het kustgebied.