N383 tussen Marsum en Sint Annaparochie twee weken 's nachts afgesloten

De provinciale weg N383 tussen Marsum en Sint Annaparochie is tussen 5 en 19 juli 's nachts afgesloten tussen 19.00 en 06.00 uur. In deze twee werken werkt de provincie aan de weg, die in de verschillende gemeenten waar hij doorheen loopt Westergoaweg, Hemmemaweg en Warmoesstraat genoemd wordt.
De N383 by Berltsum © Google Street View
Tussen 5 en 19 juli zijn er op diverse punten stremmingen voor het verkeer:
Faze 1 Marsum-afslag N398: 5, 8 en 18 juli.
Faze 2A Bitgumerdijk-Bitgum: 8, 9 en 17 juli.
Faze 2B Bitgum- rotonde Berlikum: 10, 11 en 17 juli.
Faze 3 Rotonde Berltsum-fietsunnel Bildtdijk: 9,10 en 16 juli.
Faze 4 Parallelwei rotonde Berlikum-Liuwesingel: 11, 12 en 15 juli.
Faze 5 Rotonde De Draai Nassaustraat Sint Annaparochie: 11, 12 en 15 juli.
Op 5, 8 en 18 juli moet het doorgaande verkeer tussen Marsum en Sint Annaparochie langs Leeuwarden en Stiens over de N31, N357 en N393. In de fases 2A, 2B, 3 en 5 kan het verkeer over de N398 (Noordwesttangent) en N393.