Bekende liedjes voor peuters en onderbouw van nu af ook in het Fries

Een deel van de bekende muziekmethode voor peuters '123Zing' wordt in het Fries vertaald. De digitale methode met het Friese zangaanbod is een project van het Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO). De 170 scholen en locaties voor peuteropvang in Friesland die gebruik maken van de zang- en muziekmethode, kunnen van nu af aan ook muziekonderwijs in het Fries aanbieden.
© Omrop Fryslân
De methode is niet enkel voor peuters, maar ook voor kinderen in groep 1 en 2 van de basisschool. De liedjes zijn geschreven door Janneke Brakels, die al zo'n tien jaar bij de methode betrokken is. De organisatie 123Zing reageerde enthousiast en de provincie heeft de modules met subsidie mede mogelijk gemaakt.
Bij de SFBO zijn in totaal 230 locaties in Friesland aangesloten. De SFBO steunt het ontwikkelen van tweetalig taalbeleid.

Lancering in Menaam

Donderdag was de lancering in OBS De Cingel te Menaam, deze basisschool doet veel aan muziek. Naast 123Zing is er ook een samenwerking met de muziekvereniging in het dorp en is er een vakdocent die elke week les geeft aan alle groepen.
Wethouder Jan Dijkstra van gemeente Waadhoeke was aanwezig. Hij gaf aan dat muziek en Fries zo op een aantrekkelijke en praktische wijze gecombineerd kunnen worden in de gemeente.