Noardeast-Fryslân wil aandelen Eneco van de hand doen

De nieuwe gemeente Noardeast-Fryslân heeft jaarlijks een structureel tekort van 7 miljoen euro. Dat komt voornamelijk door de grote tekorten op het sociaal domein. Een megabedrag, waar het gemeentebestuur behoorlijke kopzorgen over heeft.
Noardeast-Fryslân wil aandelen Eneco van de hand doen
De gemeente wil het tekort natuurlijk wegwerken, maar ook nog investeren in de toekomst van de gemeente. Het college van b&w heeft daarom in de perspectiefnota 2020-2023 bedacht om de aandelen van het energiebedrijf Eneco te verkopen. De waarde daarvan is zo'n 16,5 miljoen euro.
De verkoop van de aandelen is volgens wethouder Theo Berends niet de oplossing voor álle financiële problemen. "Het is ook niet zo dat de verkoop van de Eneco-aandelen net bedacht is. Daar zijn we al veel langer mee bezig, ook al voordat dit grote tekort bekend was. Het is iets dat landelijk loopt", vertelt hij.

Reserves aanvullen

Met de verkoop zou Noardeast-Fryslân voor twee jaar uit de brand zijn geholpen. Dan moet er echter nog wel een oplossing worden gevonden voor het structurele tekort. "Het enige wat het doet, is dat onze reserves worden aangevuld voor de komende vier jaar, want het gaat waarschijnlijk in stappen dat we het geld binnenkrijgen. Tegelijkertijd gaan we heel hard werken aan het oplossen van het tekort en ervoor zorgen dat we weer zwarte cijfers hebben."
It wapen fan Noardeast-Fryslân © Noardeast-Fryslân
Een structurele oplossing zouden bezuinigingen zijn. "We zien ook dat het op korte termijn niet alleen uit het sociaal domein kan komen. Dus we gaan de hele begroting goed doorlichten."
Toch wil Noardeast-Fryslân ook nog investeringen doen. De gemeente staat daarmee dan ook voor een grote opgave. "Wij lopen er niet voor weg. Waar ik heel blij mee ben, is dat er hard wordt gewerkt binnen de organisatie. We doen twee dingen: zorgen dat onze financiën structureel op orde zijn en ervoor zorgen dat er geïnvesteerd kan worden in de leefbaarheid in de dorpen."

Gemeenteraad

Maar wat vindt de gemeenteraad van dit plan? "We moeten het wel goed uitleggen. Volgende week donderdag hebben we een bijeenkomst, om uit te leggen wat het proces tot nu toe is geweest en waar het naartoe gaat. Zoals het nu lijkt, krijgt de verkoop van die aandelen z'n beslag begin 2020."
Wethouder Theo Berends over het tekort