Nieuwe Waddenautoriteit gaat niet zelf het Wad beheren

De nieuwe Waddenautoriteit gaat niet zelf het Wad beheren. Die taak houden de huidige beheerders zoals Rijkswaterstaat en de natuurbeheerders. Wat zij ook houden zijn de aparte budgetten om hun werk te doen. Dat staat in een brief die de ministers Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit donderdag naar de Tweede Kamer hebben gestuurd.
De Waddenzee bij Griend © Omrop Fryslân, Remco de Vries
Er wordt wel een nieuw overkoepelend beheerplan in met alle beheerders opgesteld voor het hele Wad. Dat moet weer leiden tot een betere bescherming van de natuurgebieden en een beter visbeheer. De nieuwe Waddenautoriteit ziet toe op de uitvoering van de beheerplan.
De komst van een Waddenautoriteit is afgesproken bij de vorming van het nieuwe kabinet. Volgende week dinsdag wordt in de Tweede Kamer over de brief gepraat in het Algemeen Overleg Wadden. De nieuwe autoriteit is onafhankelijk en de dagelijkse leiding is in handen van twee directeuren. Omdat de twee ministeries en en de drie bij het Wad betrokken provincies formeel verantwoordelijk zijn voor het Wad, overleggen zij met elkaar om knopen door te hakken over alle gemeenschappelijke zaken waar de nieuwe Waddenautoriteit over gaat.
Het wad bij Koehool © Remco de Vries
Het blijft niet bij de komst van een nieuwe Waddenautoriteit. Er komt ook nog een zogenaamd Bestuurlijk Overleg Waddengebied bij en een Omgevingsberaad Waddengebied. Dat nieuwe bestuurlijke overleg is er voor het Rijk, de drie provincies, de kust- en eilandgemeenten plus de waterschappen. Daarin gaat het om 'strategische besluitvorming' voor het beleid dat er gevoerd wordt in het Waddengebied.
Dan het Omgevingsberaad Waddengebied. Daarin bespreken en toetsen het Rijk en regionale overheden voorstellen voor nieuw beleid. Gebruikers van het Waddengebied, organisaties uit de gemeenschap en de Waddenacademie worden uitgenodigd om hier aan mee te doen. De overheden zelf zijn geen lid, maar schuiven wel aan.
Commissaris van de Koning Arno Brok wordt voorzitter van het Omgevingsberaad en vice-voorzitter van het Bestuurlijk Overleg. Nieuwe organisaties betekent ook dat er oude organisaties en overleggen verdwijnen. Dat geldt in elk geval voor het Regiecollege Waddengebied en bestaande overleggen rondom beheer.