Omroepen willen onderste steen lading MSC Zoe boven

Rijkswaterstaat moet meer details geven over de inhoud van de containers van de MSC Zoe. Dat eisen Omrop Fryslân en RTV Noord in een bezwaarschrift tegen een eerder besluit hierover in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).
© Kustwacht Nederland
Via een beroep daarop hadden de omroepen de ladinglijsten van het containerschip opgevraagd. Naar aanleiding van dat Wob-verzoek gaf Rijkswaterstaat die uiteindelijk prijs. Maar die ladinglijsten zijn heel globaal; details van de exacte inhoud van veel containers ontbreken.
Begin dit jaar sloegen op de Noordzee 342 containers van boord van de MSC Zoe. De inhoud kwam gedeeltelijk op de Waddeneilanden en langs de kust van Friesland en Groningen terecht. Dat leidde tot chaotische taferelen en fikse milieuschade.

Bezwaar

Het door de omroepen ingediende bezwaar spitst zich toe op 489 containers die op het schip zijn blijven staan, maar waar geen enkele informatie over wordt verstrekt. Op de vrijgegeven ladinglijsten staat geen omschrijving vermeld. Met als reden dat deze containers van een derde partij zijn, die uit bedrijfsbelang niet wil dat deze informatie aan de grote klok wordt gehangen.

Gevaarlijke stoffen

Daarnaast willen de omroepen nadere informatie hebben over 412 containers met de omschrijving 'chemical products nos'. Dat laatste staat voor 'not otherwise specified'. Zeker omdat het mogelijk om gevaarlijke stoffen gaat, vinden de omroepen dat hier meer informatie over moet worden vrijgegeven.
Bij de motivering van het Wob-besluit laat Rijkswaterstaat weten dat een deel van de gevraagde informatie niet kan worden gegeven. Het zou de concurrentiepositie van betrokken bedrijven kunnen schaden.
In het bezwaar wordt verwezen naar de grote maatschappelijke en politieke onrust die is ontstaan door de ramp met het containerschip. Zo is in de Tweede Kamer de discussie op gang gekomen over de vraag of dit soort omvangrijke containerschepen wel via de route vlakbij de Waddeneilanden toegelaten moeten worden.

Recht op informatie

In dat kader wordt geconcludeerd dat de bewoners van de Waddeneilanden en de kuststroken er recht op hebben te weten wat de MSC Zoe exact vervoerde tijdens de ramptocht. 'Dit algemeen belang weegt in onze ogen zwaarder dan de bedrijfsbelangen die met het niet geven van deze informatie worden beschermd,' aldus het bezwaarschrift van Omrop Fryslân en RTV Noord.
Donderdag wordt overigens de uitkomst bekend gemaakt van het onderzoek naar het functioneren van de crisisorganisatie, die de touwtjes in handen had bij de afwikkeling van de ramp. Dat onderzoek is gehouden in opdracht van de Veiligheidsregio's Fryslân, Groningen en Noord-Holland Noord. Een van de eerdere kritiekpunten was dat daar wel heel veel instanties bij waren betrokken, die voor een deel langs elkaar heen werkten.