Dr. Joana da Silveira Duarte nieuwe lector meertaligheid aan NHL Stenden

De NHL Stenden Hogeschool heeft een nieuwe lector meertaligheid. Het is dr. Joana da Silveira Duarte. Ze begint op 1 september en volgt daarmee dr. Alex Riemersma en dr. Jan Berenst op. Da Silva Duarte komt van de Rijksuniversiteit Groningen waar ze docente is en onderzoeker Friese Taal en Cultuur.
Joana da Silveira Duarte © NHL/Stenden
Het onderzoeksgebied van Da Silveira Duarte richt zich op taalonderwijs in een meertalige omgeving, en ook op het steunen van meertaligheid op het gebied van het Fries en van andere minderheidstalen. Dat geldt voor het basisonderwijs evengoed als voor het voortgezet onderwijs. Da Silveira Duarte is in 2009 gepromoveerd aan de Universiteit van Hamburg.