Besturen onderwijsverenigingen Noord-Fryslân sturen aan op fusie

Vier middelbare scholen in het noorden van Fryslân vallen vanaf volgend jaar onder één bestuur. Onderwijsverenigingen CVO Noord-Fryslân en CVO Noordwest-Fryslân zijn van plan om op 1 januari 2020 te fuseren, of uiterlijk op 1 augustus volgend jaar.
© Omrop Fryslân, Onno Falkena
Aanleiding is de krimp van het aantal leerlingen in sommige regio's en daartegenover de groei van het aantal leerlingen op scholen in Leeuwarden. Deze 'onevenwichtige situatie', zoals de besturen het noemen, zorgt voor onduidelijkheid over de continuïteit van de onderwijsvoorzieningen in de regio.

Scholen

Het gaat om CSG Ulbe van Houten in St.-Annaparochie, CSG Comenius en Christelijk Gymnasium Beyers Naudé in Leeuwarden en CSG Anna Maria van Schurman in Franeker. De Jutter, de basis- en middelbare school op Vlieland die een personele unie heeft met CSG Anna Maria van Schurman, valt buiten de bestuursfusie. Daarvoor wordt naar aanloop van het haalbaarheidsonderzoek naar de fusie een oplossing bedacht.
De bestuurders van de onderwijsverenigingen hebben het intentiebesluit voor de fusie neergelegd bij verschillende medezeggenschapsraden. Die moeten nog met een reactie komen.

'Geen gevolgen voor personeel en leerlingen'

Als de bestuurlijke samenwerking of fusie doorgaat, dan heeft dat geen gevolgen voor de leerlingen of voor het personeel, zegt Joost Visser, bestuurder van CVO Noard-Fryslân. "Het onderwijsaanbod blijft hetzelfde." Een samenwerking moet vooral schaalvoordelen opleveren. Volgens Visser kan het zelfs voordelen opleveren voor leraren. "Als er op een school geen plek meer is voor een leraar, kan diegene eerst kijken of er een baan op een andere school is."