Bezwaar tegen gaswinning Langezwaag van tafel geveegd door Raad van State

De Raad van State heeft woensdag het plan om nog eens een half miljard kuub gas bij Langezwaag omhoog te halen goedgekeurd. De Raad veegde alle bezwaren van de gemeente Heerenveen en Opsterland van tafel.
Langsweagen © Bhaskar de Jong
Eerder al had de minister van Economische Zaken zich positief uitgesproken over de gaswinning. Het ministerie zag geen reden om het winningsplan te weigeren, omdat uit onderzoek bleek dat de bodemdaling maximaal 3 centimeter zou zijn.
De verwachting is zelfs dat de bodemdaling tussen de 0,6 en 1,3 centimeter zal zijn. Dat is volgens de Raad van State zo weinig, dat de kans op bevingen met schade minimaal zal zijn.
De gemeente Heerenveen was bang dat Vermilion zich niet aan de vergunning zou houden, en mogelijk langer wil doorgaan met het winnen van gas. Maar dat doet volgens de Raad van State niet ter zake, omdat dat een kwestie van handhaving is. Daarnaast betwijfelt de Raad dat Vermilion zich niet aan de vergunning zal houden.