College Leeuwarden ziet geen hindernissen meer voor WTC-gebied

Het college van de gemeente Leeuwarden heeft het bestemmingsplan voor het WTC-gebied klaar. Het college heeft alle achttien zienswijzen van verschillende partijen behandeld en is ervan overtuigd dat dit bestemmingsplan haalbaar en juridisch goed onderlegd is. Het wordt nu aan de raad voorgelegd.
© Bureau voor Widdershoven architectuur en architecten BV
Volgens wethouder Hein de Haan (PvdA) zijn er verschillende hindernissen die er nog liggen, in het plan aangepast. Zo komt er een hogere groene wal tussen het gebied en de omliggende woonwijken. De omwonenden waren bang voor geluidsoverlast en een minder mooi zicht. Dat is daarmee opgelost, zegt het college.
Volgens de wethouder zijn de wijkbewoners tevreden met de oplossing. De kosten zijn hierdoor wel met 175.000 euro gestegen. In plaats van 2 ton moet er 375.000 euro voor komen. Dat wordt aan de raad voorgelegd.
Het stikstofprobleem is volgens de wethouder niet van toepassing. De gemeente heeft onderzoek gedaan naar de eventuele uitstoot van stikstof en de gevolgen voor De Alde Feanen. Die zijn er volgens de gemeente niet.
Wethâlder Hein de Haan oer it bestimmingsplan WTC/Cambuur
Het tekort van 4,5 ton dat ontstond door extra kosten voor bodemsanering is gedekt in de bestaande budgetten voor bodemsanering van vervuilde grond. De raad hoeft daar dus geen extra budget voor vrij te maken.
Aankomende woensdag kan de gemeenteraad technische vragen stellen, een week later is er een gesprek tussen de raad en de omgeving. De raad debatteert daarna over het plan. Op 8 of 10 juli moet er dan een klap op komen.

Wat is het stikstofprobleem?

In de PAS-regeling wordt getoetst of bepaalde activiteiten zoveel stikstof uitstoten dat het nadelige gevolgen heeft voor de natuur. In de PAS wordt vooraf toestemming gegeven voor activiteiten die mogelijk schade aan die natuurgebieden veroorzaken. Het was een methodiek om te berekenen wat de invloed was van bijvoorbeeld een gebouw, een weg of een industrie is op een natuurgebied. Een dergelijke toestemming vooraf mag van de Raad van State niet meer.