Overzicht: deze vaarroutes zijn afgesloten met City Swim in de elf steden

Naast de Elfstedenzwemtocht van Maarten van der Weijden wordt van vrijdag tot en met maandag de City Swim georganiseerd in de Friese steden. In verband met deze zwemtocht zijn een aantal vaarroutes afgesloten.
© Provinsje Fryslân

Overzicht van de afgesloten vaarroutes:

Sneek
Vrijdag 21 juni van 22.00 uur tot en met zaterdag 22 juni 00.01 uur.
- Vaarroute Zwette fan de Molenbrug-Laatste Stuiver, Looxmagracht, Badhuisgracht, Kerkgracht, Waterpoortgracht naar De Kolk en De Geeuw tot de Van Giffenstraat.
IJlst en Nijezijl
Vrijdag 21 juni 23.30 uur tot en met zaterdag 22 juni 01.30 uur.
- Vaarroute De Geeuw, Wijddraai, en Wimerts tot de spoorbrug.
Sloten
Zaterdag 22 juni 5.00 uur tot en met 7.00 uur.
- Vaarroute De Ee, Oosterbuitengracht, Slotergat, stadsgracht Sloten.
Stavoren
Zaterdag 22 juni 10.00 uur tot en met 18.00 uur.
- De helft van het Johan Frisokanaal van Stavoren is afgesloten en er is een complete stremming van de stadsgracht.
- De Johan Frisosluis wordt gewoon bediend.
- Beroepsvaart kan met het evenement niet aan de binnenzijde van de sluis liggen.
- De binnenhaven van Stavoren is niet beschikbaar.
- Mensen op het water moeten extra opletten in verband met een versmalling van de vaarweg over de lengte van 1 kilometer.
Hindeloopen
Zaterdag 22 juni vanaf 17.00 uur tot en met 19.00 uur.
- Stremming van de vaarroute Indijk en Westervaart voor een deel.
Workum
Zaterdag 22 juni van 20.00 uur tot en met 23.00 uur.
- Stremming van de vaarroute in de Diepe Dolte.
- Stremming ten zuiden van de Beginebrug. Spoorbrug Klifrak, aansluiting Workumer Trekvaart en eerste vaste brug Burevaart.
Bolsward
Zondag 23 juni van 0.30 uur tot en met 04.00 uur.
- Vaarroute in de Workumer Trekvaart van Bolsward. Van de Eemswallerbrug tot en met de Kruiswaterbrug en het Kruiswater aan het Hooghoudpad.
Franeker
Zondag 23 juni van 13.00 uur tot en met 16.00 uur.
- Stremming van de Dongjumervaart en diverse stadsgrachten. Stremming ter hoogte van de vaste brug Zuiderkade, Het Vliet, Noorder Bolwerk en vaste brug Bloemketerp.
Dokkum
Maandag 24 juni van 10.00 uur tot en met 14.00 uur.*
- Stremming op de Dokkumer Ee en het Kleindiep van Dokkum.
- Stremming ten zuiden van de Ee-brug, Hellingpad, De Zijl en Baantjebolwerk.
*Let op: deze tijden kunnen aangepast worden gedurende de zwemtocht.
Leeuwarden
Maandag 24 juni van 19.00 uur tot en met 23.00 uur.
- Stremming van het Ouddeel en Wielshals. De stremming is ter hoogte van de vaste brug Canterlandseweg, aansluiting ter hoogte van de Wielshals en De Grote Wielen.
Meer informatie? Zoek de scheepvaartberichten op deze kaart of volg de berichten van de provincie op Twitter.