Verkeershinder op de Afsluitdijk duurt tot 2023

Vanaf volgende week maandag zal het verkeer op de Afsluitdijk vier jaar lang last hebben van werkzaamheden. Gedurende die vier jaar is één van de rijstroken afgesloten. Vooral in de spits en als de brug open is kan er dan veel vertraging ontstaan. Ook aan het begin en aan het eind van de vakantieperiodes verwacht Rijkswaterstaat files.
Afsluitdijk © Shutterstock.com
Rijkswaterstaat is bezig met het versterken van de Afsluitdijk. De 32 kilometer lange dijk wordt twee meter opgehoogd. Verder komen er keersluizen en extra spuisluizen in de dijk en grote pompen, die nodig zijn om bij extreme weersomstandigheden water af te voeren uit het IJsselmeer naar de Waddenzee.
Het werk wordt gecombineerd met andere werkzaamheden: de snelweg A7 wordt verbeterd met nieuw asfalt en een bredere vluchtstrook en er komt een permanente opening in de Afsluitdijk voor vissen, de vissenmigratierivier.

Fietspad

Het fietspad langs de Afsluitdijk is tot het eind van dit jaar gesloten. Vanaf 2020 tot april 2022 is het fietspad soms helemaal of voor een deel gesloten. Op vier zondagen - 23 juni, 21 juli, 4 augustus en 18 augustus - wordt het fietspad deze zomer weer geopend voor fietsers en wandelaars.