Friezen naar Den Haag om te protesteren tegen achterstellen van Fries

De burgeractiegroep 'Sis Tsiis' biedt woensdag 26 juni in Den Haag een petitie aan de vaste kamercommissie van Binnenlandse Zaken aan. Ook zal die commissie praten met minister Ollongren van Binnenlandse Zaken over het Fries.
© Omrop Fryslân, Onno Falkena
De actiegroep is teleurgesteld over de 'Bestjoersôfspraak Fryske taal en Kultuer'. Het Fries hoort in Fryslân dezelfde rechten en plichten als het Nederlands te hebben en beide talen moeten in Fryslân op dezelfde manier kunnen worden gebruikt.
Volgens de actievoerders wordt de achterstand alleen maar groter. De Ried fan de Fryske Beweging heeft een alternatieve bestuursafspraak opgesteld. Die wordt besproken in het overleg met de minister.
De Friezen zijn die dag bij en in het gebouw van de Tweede Kamer aanwezig en vragen op speelse wijze aandacht voor het systematisch achterstellen van het Fries.