Trienke Elshof over stikstof-uitspraak: "We hebben een groot probleem"

"We zitten met de handen in het haar." Voor Trienke Elshof van landbouworganisatie LTO is het duidelijk: de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft grote gevolgen, en niet alleen voor boeren.
F.l.n.r. Aant Jelle Soepboer, Hans van der Werf, Trienke Elshof © Omrop Fryslân
In de PAS-regeling wordt getoetst of bepaalde activiteiten zoveel stikstof uitstoten dat het nadelige gevolgen heeft voor de natuur. "De PAS was een methodiek om dat te berekenen wat de invloed was van een gebouw, een weg, industrie op een natuurgebied", legt Elshof uit in het programma Buro de Vries van Omrop Fryslân. "Op basis van die berekening kon je dan een vergunning krijgen, als je aan kon tonen dat je activiteit niet een achteruitgang was voor een natuurgebied." Zo'n toestemming vooraf mag van de Raad van State niet meer.
Drama van de overheid
Hans van der Werf, van de Friese Milieu Federatie vindt het een drama en een brevet van onvermogen, vooral van de overheid. "We zijn nu vijf jaar bezig met dit systeem. Er is heel veel geld in gestoken, er zijn afspraken gemaakt en verwachtingen gecreëerd. De verwachting was ook dat de stikstof-depositie in natuurgebieden daarmee terug zou lopen. Daar had beter over nagedacht moeten worden. Ik vind het vooral een drama voor al die boeren die nu in onzekerheid zitten."
Het is niet alleen een landbouwprobleem. Ook voor bouwprojecten zoals het Cambuurstadion en het vliegveld bij Lelystad heeft het grote gevolgen. De overheid heeft nu een crisisteam ingesteld onder leiding van landbouwminister Carola Schouten.

Landbouw en natuur samenwerken

Hans van der Werf: "In Fryslân werken landbouw en natuur vrij goed samen, proberen tot oplossingen te komen. Waarom zouden we dat ook niet landelijk kunnen?" Maar Van der Werf ziet tegelijkertijd dat zolang de overheid inzet op het vinden van juridische oplossingen, dat we dan weer met lege handen staan zodra een procedure wordt afgeschoten.
We moeten binnen een jaar een oplossing hebben
Trienke Elshof (LTO) over de stikstof-uitspraak
De rechter heeft ook beweiding en bemesting vergunningsplichtig gemaakt. Elsshof: "Dus daar komen we ook in de procedures. We moeten binnen een jaar een oplossing hebben, anders komen de koeien opnieuw in de stal, weten we niet wat we met bemesting aan moeten en de vergunningsverlening ligt stil."
Volgens Elshof moeten natuur, landbouw, industrie en wegenbouw er met zijn allen bij de overheid op aandringen dat ze voor het eind van het jaar met een plan moeten komen. "We hebben echt een groot probleem op dit moment."
It Nijsfoarum oer PAS