liveblog | 14 juni 2019

LIVEBLOG: Derde dag zaak-Van Seggeren: verdediging aan het woord

Volg hier live de derde dag van de behandeling van de rechtszaak-Van Seggeren.
Laatst bijgewerkt: 14 juni 2019, 15:32 uur
15:28

Verdachte: "Ik heb dit niet gedaan"

De officier van justitie neemt nog een aantal zaken door die de verdediging heeft aangestipt, waarop de advocaat nog eens reageert. En nu is het woord aan de verdachte: "Ïk weet dat u een best moeilijke beslissing moet nemen, maar ik heb dit niet gedaan. Ik heb goede en slechte tijden gehad met Tjeerd. Mij wordt alles negatief uitgelegd. Mijn kinderen hebben hun vader verloren en groeien niet eens meer met elkaar op. Naar mij wordt steeds vanaf het begin gewezen en ik weet dat ik er niets mee te maken heb."
De uitspraak is op 11 juli om 13.00 uur.
14:56

Justitie

Officier van justitie Henk Mous is nu aan het woord: "Ik heb de raadsman meerdere keren horen zeggen. Het is krankzinnig, waanzinnig. Het gaat dan met name om wat zijn cliënt al of niet heeft gedaan. We hebben in ons beroep allemaal wel zaken mee gemaakt waarbij het ook bewaarheid kan zijn. Als er dan ook verschillende scenario's naar voren worden gebracht, moeten die wel geloofwaardig zijn."
14:17

Vrijspraak

Het medeplegen van een moord kan hier niet worden bewezen, zegt de advocaat. De feiten en de informatie om dit te ondersteunen, ontbreken. "Al staan er een paar signalen op rood, dat is niet genoeg." Dan de conclusie: "Mijn cliënte heeft haar eigen vader nooit gekend. Dat heeft haar getekend. Zou ze dat echt haar eigen kinderen aandoen? Kijk u nog eens naar de hoeveelheid onderzoeksmiddelen en het resultaat is nul. En nee, niet alle verklaringen van mijn cliënte zijn altijd juist geweest, maar dat waren verklaringen van maanden later."
In deze zaak lijkt de bewijslast zich te hebben omgekeerd. Volgens de advocaat kun je op basis van het dossier niet zonder twijfel de verdachte veroordelen. "Liever niemand veroordeeld dan iemand veroordeeld." Hij vraagt om vrijspraak.
14:03

Haat

Volgens de advocaat kunnen er op basis van het dossier hele andere zaken gebeurd zijn. Zo is er bijvoorbeeld een taxichauffeur die zegt dat twee mannen wel heel graag van de locatie weg wilden. En zo zijn er meer verklaringen die wijzen op een andere gang van zaken.
Dan het motief. "Haat komt wel bij heel veel huwelijken voor", relativeert de advocaat. "Dan lopen er wel heel veel mensen gevaar in Nederland". Ook ziet hij geen duidelijk financieel motief. Dat er gezien de bouw van de verdachte een ander of anderen betrokken moeten zijn geweest bij de moord, begrijpt De Pree. Maar daar is helemaal geen bewijs voor, meent hij.
14:00

Oom

Waarom is de oom niet als getuige gehoord, vraagt de advocaat zich af. Want er was veel belangstelling voor hem. Ook op de zitting, zegt De Pree. De oom was mogelijk betrokken bij de moord en daarvoor wordt met name gezien naar wat er op zijn telefoon staat aan activiteiten. Als je hier goed naar kijkt, valt er volgens De Pree eigenlijk niets uit af te leiden.
13:21

De Laatste Eer

Er is op de ochtend dat Tjeerd dood werd gevonden, op een computer bij de verdachte thuis gezocht naar begrafenisvereniging 'De Laatste Eer'. En dat terwijl de identiteit van de dode op dat moment nog niet bekend was. De verdachte ontkent dat zij het was. Op dat moment waren er meer mensen in huis.
Bovendien was op dat moment al wel een uur lang bekend dat er iemand dood was gevonden en dat ging door het dorp. Zo vreemd is het dan niet, als je denkt dat het om Tjeerd gaat, zegt de advocaat. Iedereen in het huis ontkent dat zij het hebben opgezocht. De Pree: "Maar die worden allemaal wel geloofd en mijn cliënt niet."