Gemeente Waadhoeke laat plaatsnaamborden zoals ze zijn

De raad van de gemeente Waadhoeke laat de plaatsnaamborden zoals ze zijn. Dat is de uitkomst van de raadsvergadering van donderdagavond. Er is tweespalt in de fusiegemeente, omdat sommige partijen willen dat de Friese of regionale naam van alle plaatsen in de gemeente de officiële naam wordt, in plaats van de Nederlandse.
© Pier Schuurstra fan Frije Fryske Grûn
Een aantal inwoners en organisaties wil 'harmonisatie'. Dat houdt in dat het voormalige Franekeradeel en het Bildt het voorbeeld van Menameradiel en Littenseradiel zouden volgen. De plaatsnaamborden in die laatste twee voormalige gemeenten zijn in het Fries, terwijl het Bildt en Franekeradeel de Nederlandse plaatsnamen bovenaan hebben staan.

Topografyske Wurkgroep Fryslân

Daar was donderdagavond echter lang geen meerderheid voor te vinden. Een van de insprekers was Cor Jousma, van de Topografyske Wurkgroep Fryslân.
"Een inwoner van de stad Franeker vond het vreemd dat wij voor de wet allemaal gelijk zijn in de nieuwe gemeente, maar dat niet iedereen dezelfde rechten krijgt", vertelt Jousma.
"Wij hebben toen gezegd dat wij wel technische ondersteuning wilden geven om het goed op papier te krijgen. Als je een nieuwe gemeente maakt, is het namelijk belangrijk dat je zaken harmoniseert. Zo is het met het Fries ook."

Bestuursrechter

Met de uitspraak van de gemeente blijft er nu dus ongelijkheid. "De kwestie heeft nu bij de gemeente gelegen, maar wij willen er ook mee naar de bestuursrechter. Daarvoor moet er een heldere uitspraak zijn in de gemeenteraad. Dat goede verhaal ligt er volgens ons."
Alle plaatsnamen in Waadhoeke Nederlands maken, is ook geen optie. "Die herindelingssituatie valt onder het Europees Handvest voor regionale talen of talen van minderheden. Dat juridische stuk zegt nu juist dat de rechten van Friestaligen die al zijn gerealiseerd, niet teruggedraaid kunnen worden."
Wanneer de bestuursrechter uitspraak zal doen over de kwestie, is nog niet bekend.