Reeënpopulatie in Fryslân flink toegenomen; provincie geeft afschotvergunning af

Er komen steeds meer reeën in Fryslân en dat zorgt ook voor meer ongelukken. Dat is de ervaring van de wildbeheerseenheden in Fryslân. Voornamelijk op de Waddeneilanden zorgen de dieren voor overlast. Zo zouden er op Ameland agressieve reeën rondlopen. Op Terschelling worden er steeds meer van deze dieren aangereden.
© I. Przykuta, Wikipedia
Siebren Siebenga, voorzitter van de Jagersvereniging Fryslân, weet de exacte aantallen niet. "Als je het vergelijkt met twintig jaar geleden, in 2000, dan werden er ongeveer 3.800 reeën geteld in Fryslân. Dat is op dit moment ruim 7.000", vertelt hij.
Op Ameland zouden er agressieve reeën rondlopen. Siebenga denkt echter dat die voorvallen slechts incidenten zijn. Het gebeurt wel vaker dat een dier agressief is, zoals met buizerds."

Territoriale dieren

De reeënpopulatie neemt gestaag toe. Dat heeft er voornamelijk mee te maken dat de dieren zich steeds meer thuis voelen in gebieden waar ze eerst niet zaten. "Vroeger was het echt een dier van het bos en de heide, maar in het open veld vind je ze nu ook", vertelt Siebenga.
"Dat is eigenlijk heel mooi, maar als er steeds meer komen - het zijn nogal territoriale dieren, voornamelijk in een tijd dat hormonen beginnen te werken - dan wippen die oude bokken de jonge garde uit hun territorium. Veel sneuvelen dan in het verkeer."

Verkeersveiligheid

Veel reeën worden dus aangereden en komen daarbij om. "We zitten nu al op 600 stuk. Twintig jaar geleden waren dat er ruim 300. Je ziet een trend in het toenemen van het aantal reeën, maar ook een trend in het toenemen van het aantal ongelukken met reeën."
Siebren Siebenga, voorzitter van de Jagersvereniging Fryslân
Het aspect van verkeersveiligheid is ook de reden dat de provincie een afschotvergunning heeft afgegeven om de populatie wat in te perken. Het jachtseizoen voor reeën nu een maand geleden van start gegaan en in Fryslân zullen er in 2019 ruim 1.200 moeten worden afgeschoten.
"Die getallen liggen voor een aantal jaar vast. Wij hebben bij de provincie aangegeven dat het aantal dat nu wordt vrijgegeven voor afschot niet meer in verhouding staat tot de aantalsontwikkeling."

Nieuw beleidsplan

"Als je het aspect van verkeersveiligheid echt serieus wil benaderen, dan zou de afschot de komende tijd wat meer in evenwicht moeten worden gebracht. Dat betekent meer afschot dan nu."
De provincie is nu bezig met het nieuwe beleidsplan voor de reeën. Dat houdt in de Faunabeheereenheid in Fryslân de opdracht krijgt om dat om te zetten naar een nieuw faunabeheerplan. Volgens Siebenga zou dat plan aan het eind van het jaar klaar moeten zijn.