Zorgen over onderwijs op het platteland: structurele financiële bijdrage bepleit

De P10, het samenwerkingsverband van plattelandsgemeentes, maakt zich zorgen over het onderwijs op het platteland. De gemeenten van de P10, waar onder andere Opsterland, De Fryske Marren en Ooststellingwerf bij horen, maken zich zorgen over het teruglopend aantal leerlingen en de gevolgen die dat heeft voor hoe het onderwijs betaald moet worden. De Tweede Kamer praat daar binnenkort over.
© Shutterstock.com
Volgens de plattelandsgemeentes is onderwijs dicht bij huis essentieel voor de leefbaarheid op het platteland. Ze pleiten daarom voor een structurele financiële bijdrage als een school de laatste school in een regio is. Leerlingen in dunbevolkte gebieden moeten dezelfde kansen hebben als leerlingen in gebieden met meer inwoners, bepleit de P10.
Het samenwerkingsverband heeft een brief naar de Kamercommissie gestuurd die hierover gaat met daarin suggesties over de kwestie.