Jan Koster nieuwe voorzitter taaladviesorgaan DINGtiid

Taaladviesorgaan DINGtiid heeft een nieuwe voorzitter: Jan Koster. Hij was tot begin 2018 directeur van Omrop Fryslân. Koster zat ook in de raad van commissarissen van SC Cambuur, maar woensdagavond werd bekend dat hij daar opstapt.
© Omrop Fryslân
Naast Koster is Hedzer Klarenbeek benoemd tot nieuw bestuurslid van DINGtiid. Hij werkte bij de jeugd- en zedenpolitie van Fryslân en was ook woordvoerder van het college van de gemeente Leeuwarden. Het bestuur van DINGtiid bestaat verder uit Hanny Elzinga, Bianca Pander en Freddy Weima.
Koster en Klarenbeek zijn benoemd voor een periode van vier jaar. Tytsy Willemsma, wethouder van de gemeente Tytsjerksteradiel, neemt na de benoeming van Koster en Klarenbeek afscheid van het taaladviesorgaan. De bestuurstermijn van Klaas Sietse Spoelstra liep op 1 januari van dit jaar al af.
DINGtiid werd opgericht op 1 januari 2014 en heeft als taak het bevorderen van de gelijkwaardige positie van de Friese en Nederlandse taal in Fryslân. Het orgaan adviseert onder andere het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Friese Gedeputeerde Staten over het Friese taalbeleid.