Waadhoeke vergadert over plaatsnaamkwestie: regionale of Nederlandse naam?

De gemeenteraad van Waadhoeke vergadert donderdagavond over de 'plaatsnaamkwestie'. Er is een strijd in de fusiegemeente, omdat sommige partijen willen dat de Friese of regionale naam van alle plaatsen in de gemeente in de gemeente de officiële naam wordt, in plaats van de Nederlandse.
Plaknammebuorden Waadhoeke
Op tientallen plaatsnaamborden is de Nederlandse naam afgeplakt, zodat alleen de Friese naam nog zichtbaar is. De actiegroep die daarachter zit is Frije Fryske Grûn. "Wij zijn trots op onze eigen taal en wij vinden dat onze taal (talen) vanzelfsprekend moet zijn, ook op de komborden", schrijven ze in een persbericht. "Wij weten ook al dat ze onze economie en eigenheid ten goede komen. Dus, waar wachten we nog op? En het argument 'anders kunnen ze ons dorpje niet meer vinden' is anno 2019 zwaar achterhaald (niets anders als kroegpraat)."
Wat is nu het geval? De plaatsnaamborden in de eerdere gemeenten Littenseradiel en Menameradiel waren in het Fries, terwijl Het Bildt en Franekeradeel de Nederlandse plaatsnaam bovenaan hebben.
Dan doe je recht aan de meertaligheid waar we in deze gemeente de mond vol van hebben.
FNP-raadslid Sijbe Knol
Maar FNP-raadslid Sijbe Knol laat het er niet bij zitten. "Wij willen harmonisatie laten plaatsvinden met als uitgangspunt de lokaal of regionaal gesproken taal", zegt Knol. "Dus Bildts op Het Bildt, de rest Fries en Franeker kan zo blijven, wat betreft het Franekers. Dan doe je recht aan de meertaligheid waar wij in deze gemeente de mond vol van hebben. Dan moet je dat ook laten zien."

FNP-wethouder: zo laten

Maar dat heeft niet de voorkeur van het college. Wethouder Jan Dijkstra is van dezelfde partij als Knol, maar stiet wel 180 graden anders in de kwestie. Hij wil de situatie zo laten zoals die nu is. "Het voorstel is om dat te doen wat we met elkaar hebben afgesproken als vroegere gemeentes. Wij hebben toen gezegd dat we het houden zoals ze nu zijn en daar houd ik me als wethouder aan", zegt Dijkstra.