Gemeenteraad Leeuwarden akkoord met nieuwbouwplannen Unia

De gemeenteraad van Leeuwarden stemt in met de plannen voor het nieuwbouwplan Unia aan de zuidkant van Leeuwarden. Er was veel discussie over de plannen, omdat omwonenden vonden dat de woningen te dicht op de bestaande bebouwing komen. Ook de woonbootbewoners, die de belofte hebben van vrij uitzicht van 30 meter, waren kritisch. Volgens wethouder Hein de Haan heeft de raad rekening gehouden met alle belangen.
© www.dezuidlanden.nl
De plannen waren al aangepast, maar omwonenden en ook de Leeuwarden raadsleden bleven kritisch. De omwonenden kwamen met een eigen plak met veel minder woningen. Dat zou echter veel extra geld kosten, omdat er dan minder huizen konden worden verkocht.
"We kunnen nu door met het uitwerken van de plannen voor Unia en we hebben helderheid over wat het plan wordt", zegt wethouder Hein de Haan over het besluit.

Rekening houden met alle belangen

Volgens hem is er nu aardig tegemoetgekomen aan de wensen van omwonenden. "Ik denk wel dat er een keuze is gemaakt waarbij er een uiterste poging is gedaan om rekening te houden met álle belangen. We hebben opnieuw met iedereen gepraat, we hebben inzichtelijk gemaakt wat alle wensen zijn van iedereen", zegt De Haan.
"Die wensen zijn nogal tegengesteld. En we hebben de kosten inzichtelijk gemaakt. De raad heeft gisteren een keuze gemaakt waarbij rekening wordt gehouden met genoeg ruimte, 50 meter afstand. Ik kan me goed vinden in die keuze."

Minder huizen geen optie

Er ligt een belangrijke bouwopgave voor Leeuwarden. Er is namelijk sprake van krapte. Minder huizen was daarom niet een realistische optie. "Het zou het plan financieel niet meer haalbaar maken. Als er gekozen zou worden voor het plan van de bewoners, dan zou dat vier miljoen euro extra kosten. Dat ging de raad een stap te ver."
Nu zal er eerst een bestemmingsplan worden opgesteld. "Ik wil graag een klankbordgroep in het leven roepen, waarbij de vertegenwoordigers van al die bewoners in zitten, om met elkaar te kijken hoe we het gaan aanpakken." Het zal waarschijnlijk nog wel een paar jaar duren voordat de bouw uiteindelijk van start gaat.

Andere aanpak

Volgens De Haan hebben de moeilijke omstandigheden bij Unia wel gezorgd voor een andere aanpak bij andere bouwplannen. "We gaan in een veel eerder stadium met bewoners praten. We zijn nu ook bezig met De Hem, een ander buurtschap onder Goutum. Daar zijn we voordat we gingen tekenen al gesprekken gaan houden met het wijkpanel. We proberen mensen hun wensen en verwachtingen op te halen en beter te communiceren."
Wethouder Hein de Haan