Epitaaf van Van Aylva in Hilaard is bijzonder gedenkteken

Een van de meest mysterieuze, antieke prachtstukken in Fryslân is een epitaaf van Hobbe Van Aylva (van Alva) in de kerk van Hilaard. Een epitaaf is een soort rouwbord met grafschrift, maar dan aan de muur.
Epitaaf fan Van Aylva is bysûnder tinkteken
Hobbe van Aylva (1582-1645) was grietman (burgemeester) van Baarderadiel aan het begin van de zeventiende eeuw. Zijn epitaaf bestaat uit verschillende materialen als gips, marmer en hout en dat komt zelden voor, weet restaurator Randolph Algera. Blijkbaar was het een bijzonder man.
Ook is het niet gebruikelijk dat het hele monument pas na zijn dood is gemaakt. Meestal was een rouwbord of gedenkteken al helemaal klaar op de sterfdatum. Die werd dan ingevuld bij het overlijden van de persoon.

Geschonken

Het epitaaf van Van Aylva is dertien jaar na zijn dood gemaakt en geschonken door Helena van Lycklama. De familie Van Aylva was verbonden met andere adelijke families als Scheltinga, Heeringa en Lycklama.
Omrop Fryslân zendt een serie uit over bijzondere rouw- of herdenkingsborden in het tv-programma Fryslân Hjoed.