Bouwbedrijf Friso kan in één dag een huis neerzetten

In één dag een nieuw huis bouwen: het Friese bouwbedrijf Friso, met het hoofdkantoor in Sneek, deed het. Het zijn tijdelijke woningen die de naam 'Cubestee' hebben gekregen. In Eindhoven is de vraag naar huurwoningen groot. Op de plek waar de huizen zijn gebouwd, mogen eigenlijk geen woningen staan, omdat er geen woonbestemming op zit. Daarom zijn er nu tijdelijke huizen neergezet.
in strjitte mei cubesteewenningen © Igor Vermeer
In één dag een woning bouwen lijkt onmogelijk. Toch is het gelukt door in de fabriek houtskeletbouwelementen te maken, met ramen en kozijnen er al in. Toen zijn leidingen, installaties en badkamers in de elementen aangebracht. Dat is allemaal op transport naar Eindhoven gegaan en daar kon het in een dag worden geplaatst en gemonteerd.
De flexwoningen zijn voor de starters op de woningmarkt en voor mensen met een urgentieverklaring. Ze worden woensdag feestelijk opgeleverd.