De Friese Paradox: met minder geld gelukkiger dan anderen

Economisch gezien gaat het in Fryslân minder dan in de rest van het land. Het opleidingsniveau is lager, er zijn meer werklozen, en de salarissen zijn lager, maar Friezen zijn wel gelukkiger dan anderen. Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) noemt het de Friese Paradox.
© ANP
Het Fries Sociaal Planbureau presenteerde woensdag een dik rapport over het leven in Fryslân aan de Provinciale Staten. Daar staat onder andere in dat Friezen zich relatief veilig voelen. Er zijn veel vrijwilligers in Fryslân, meer dan in de rest van het land en het 'mienskips'gevoel is groot.
De verwachting is wel dat er in de toekomst, door de vergrijzing, minder mensen zullen zijn die als vrijwilliger of als mantelzorger aan het werk gaan.