Accolade zet sloop 34 woningen in Drachten toch door

Woningcorporatie Accolade legt het advies van de Bewonersraad naast zich neer als het gaat om de sloop van 34 woningen aan de Geelgorsstraat en de Noorderdwarsvaart in Drachten. Uit een enquête blijkt dat 10 van de 33 bewoners tegen de sloop zijn. In percentages uitgedrukt is 69,7 procent dus voor de sloop. Van tevoren was afgesproken dat 70 procent voor moest zijn.
Ien fan de huzen dy't op de nominaasje stiet om sloopt te wurden © Omrop Fryslân
Omdat dat percentage dus niet wordt gehaald, heeft de Bewonersraad negatief geadviseerd over de sloopplannen. Woningcorporatie Accolade legt dat advies naast zich neer, omdat er genoeg draagvlak is voor sloop en omdat 69,7 procent afgerond wel op 70 uitkomt.
Ook vindt Accolade het belangrijk dat de woningen worden aangepakt. Renovatie van de oude arbeiderswoningen is niet mogelijk. Daarom wordt er gekozen voor sloop en vervolgens nieuwbouw.

Cultuurhistorische waarde

De woningen hebben cultuurhistorische waarde, maar staan niet op de monumentenlijst van het Rijk of de gemeente. Maar omdat het volgens de gemeente wel een wijk is met een eigen verhaal en cultuur, doet de gemeente onderzoek naar een mogelijke monumentenstatus.
De uitkomst van dat onderzoek is nog niet bekend. Zolang dat nog loopt, begint Accolade niet met de sloopwerkzaamheden.