Muizenrijk voorjaar pakt goed uit voor weidevogels

Het lijkt een relatief goed voorjaar te worden voor de weidevogels. Relatief, omdat er ook nog wel gebieden zijn waar het wel minder gaat en ook niet alle soorten doen het goed. Maar al met al lijkt het niet slecht en dat met dank aan de muizen.
Mûzerike maitiid pakt goed út foar greidefûgels
Omdat het een goed muizenjaar is, zijn veel roofdieren vooral druk met het opeten van die muizen. En dat betekent doorgaans dat er minder kuikentjes worden opgegeten. Al is dat niet voor ieder gebied hetzelfde. En er zijn ook roofdieren die zoveel ervaring hebben met het vinden van nesten, dat zij daar ook mee doorgaan als er ander voedsel beschikbaar is.

2014

In weidevogelreservaat Skrok bij Easterein ziet boswachter Sander Veenstra van Natuurmonumenten dit voorjaar veel grutto's met jonge vogels. Sommigen kunnen al vliegen, maar sommigen kruipen ook pas nu uit het ei. De eerste nesten werden al vroeg gevonden, maar doordat het daarna lang heel droog was, heeft een deel van de vogels het leggen van eieren uitgesteld.
Boskwachter Sander Veenstra fan Natuurmonumenten © Remco de Vries, Omrop Fryslân
Ook de tureluur lijkt het goed te doen. Dat geldt niet voor de kieviten. Het lijkt er op dat zij het meeste last hebben van de droogte. Het is niet ongewoon dat een goed jaar voor muizen een goed jaar voor weidevogels wordt. Hetzelfde gebeurde ook in 2014. Maar omdat er een jaar later extra roofdieren groot waren geworden en niet genoeg muizen waren, pakte dat in 2015 slecht uit voor de weidevogels. Dat zou nu ook weer kunnen gebeuren.