Urgenda: hoger waterpeil in natuurgebieden op veen en beloning voor boeren

De overheid moet het water in natuurgebieden op veengrond zo snel als mogelijk omhoog brengen om de CO2-uitstoot tegen te gaan en het inklinken van veengebieden te voorkomen. Dat zegt duurzaamheid- en innovatieorganisatie Urgenda in samenwerking met een groot aantal natuur- en maatschappelijke organisaties.
Wiete natûrmaatregel Urgenda
Als symbool overhandigde Urgenda-directeur Marjan Minnesma donderdag een boerd met het idee voor de waterpeilverhoging aan een vertegenwoordiger van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Minnesma deed dat op de boerderij van Sjoerd Miedema uit Haskerdijken.

Hoog peil

Miedema heeft een grote biologische boerderij met meer dan 260 koeien en hij boert extensief. Al jaren werkt hij succesvol met een hoge waterstand. Maar in het kader van de ideeën van Urgenda verhoogt hij het peil nog zo'n 10 centimeter. "We willen gewoon kijken of het kan. En als het niet kan nu dan kan het niet, dan weten we dat", zegt Miedema. De bioboer vindt dat de uitstoot van CO2 op veengrond volledig moet stoppen.

Alle boeren

Minnesma is blij met boeren als Miedema, die hun land voor een deel als natuurgebied gebruiken. Volgens haar laat Miedema zien dat het kan en dat het ook nog economisch haalbaar is,
Boer Sjoerd Miedema fan Haskerdiken © Omrop Fryslân, Gerrit de Boer
Urgenda stelt voor dat de overheid zich het komende anderhalf jaar eerst richt op natuurgebieden en op boeren als Miedema.
Uiteindelijk willen ze graag dat alle veenweideboeren het waterpeil verhogen. Dat zal meer tijd kosten dan anderhalf jaar, begrijpen ze. Urgenda wil dat boeren daar een financiële vergoeding voor krijgen en wil de boeren daar ook actief bij steunen. Volgens haar wordt verantwoord grondbeheer en aandacht voor weidevogels niet genoegd gewaardeerd en beloond. Dat moet anders.

Rechtszaak

Urgenda gaat eind juni in samenwerking met zo'n 500 andere organisaties, zoals de Friese Milieufederatie, Natuurmonumenten, Vogelbescherming, een pakket voorstellen presenteren waarmee de overheid kan voldoen aan de belofte dat de uitstoot van CO2 in 2020 zo'n 25 procent lager zal zijn dan in 1990.
© Omrop Fryslân, Gerrit de Boer
De regering heeft die verlaging van CO2-uitstoot wel toegezegd, maar Urgenda ziet dat dit niet gaat lukken. Al in 2015 won de organisatie een rechtszaak tegen de staat dat de belofte nagekomen moet worden.
Minnesma gaat ervan uit dat de overheid de uitspraak van de rechter serieus neemt en met de voorstellen aan de slag gaat. Maar het is wel kort dag. Ze zegt dat Urgenda niet een actiegroep is tegen de overheid, maar dat ze graag samen wil werken met de overheid om het CO2-probleem zo snel als mogelijk aan te pakken.