HEA! Genieten in Allingawier

Bij de boerderij Surfenne in Allingawier is het een drukte van belang. Daar hangen veel nesten met zwaluwen onder het dak. Meer dan zestig zwaluwen geven dagelijks de mooiste concerten. Maar ook in de schuur is elke dag muziek. Daar vindt Klaske de rust in de muziek en zit ze elke dag even achter haar orgel. Jacob en Klaske genieten er beide van.
HEA! Sweltsjes