Particulier natuurbeheer vanaf 2020 collectief

Particuliere grondeigenaren die natuurgronden beheren in onze provincie hebben nu nog een contract met de provincie Fryslân, maar dat stelsel verandert. Na afloop van de contracten moeten de grondeigenaren zichzelf certificeren en een collectief oprichten of zich aansluiten bij een natuurbeheercollectief. De vereniging Noardlike Fryske Wâlden wil de grondeigenaren daar nu op wijzen.
© Vereniging Noardlike Fryske Wâlden
Voor beheerders van agrarische grond geldt al sinds 2016 dat ze niet meer een individueel contract kunnen afsluiten met de provincie, maar dat het collectief moet. Dat geldt straks ook voor particulieren die geen grond met een agrarische bestemming hebben, maar met een natuurbestemming.
In het contract dat particuliere eigenaren van natuurgrond nu hebben met de provincie, zit een vergoeding. Als ze zich straks aansluiten bij een collectief, krijgen ze ook een vergoeding, maar dat gaat dan op een andere manier. Een vereniging doet een collectieve aanvraag uit naam van alle aangesloten grondeigenaren.
De vereniging Noardlike Fryske Wâlden is sinds vorig jaar gecertificeerd als collectief voor particulier natuurbeheer. De bijna 800 leden, boeren en particulieren die zijn aangesloten, doen aan natuurbeheer.