Schrijversbuurt-bewoners willen maatregels bij nieuw WTC-gebied: "Wij woonden hier eerst"

Bewoners van de Schrijversbuurt maken zich zorgen over de nieuwbouw van het Cambuurstadion. Ze eisen extra maatregels van de gemeente Leeuwarden tegen mogelijke overlast en sluiten een gang naar de Raad van State niet uit. "Als het moet, dan moet het", zegt één van de 116 bewoners die een brief hebben geschreven aan de gemeenteraad.
© Bureau voor Widdershoven architectuur en architecten BV
In de brief stellen de bewoners dat ze niet tegen de ontwikkeling van het WTC-Cambuurgebied zijn, maar dat ze zich wel ernstig zorgen maken. Het gaat dan om geluids- en lichtoverlast, verkeersdrukte, parkeergelegenheid, bereikbaarheid van hulpdiensten en schade aan hun huizen door bouwactiviteiten.
"Wij woonden hier eerder", vertelt Herma Dijkgraaf van het buurtcomité. Zij is één van de 116 mensen die de brief ondertekend hebben. "Wij brengen als buurt daarom onze bezwaren nog eens onder de aandacht van de gemeente."
Bewoners schrijversbuurt hebben bezwaren tegen WTC-terrein
Herma Dijkgraaf © Omrop Fryslân, René Koster

'Onderzoeken niet goed'

Volgens de bewoners zijn verschillende onderzoeken die door de gemeente zijn uitgevoerd, niet goed gedaan, waardoor er een vertekend beeld is ontstaan. Ze willen dat de onderzoeken opnieuw worden gedaan of dat er second opinions komen.
Zo schrijven de bewoners dat er bijvoorbeeld bij het onderzoek naar de verwachte geluidsoverlast is uitgegaan van verkeerde aannames en uitgangspunten en dat het niet volledig is.
Wij hebben als burgers ook rechten.
Herma Dijkgraaf
Bovendien denken de bewoners dat hun huizen schade zullen oplopen door de bouw. Ze willen daarom dat er nu een nulmeting plaatsvindt, zodat er na afloop van de bouw kan worden bekeken of de huizen schade hebben opgelopen.
"Als we geen gehoor vinden bij het college en de raad, dan moeten we misschien maar naar de Raad van State", zegt Dijkgraaf. "Dat is niet ons eerste plan, maar wij hebben als burgers ook rechten."

Parkeren

Dat de gemeente eerst een enquête wil houden om de te verwachten parkeerproblemen op te lossen, vinden de omwonenden overbodig. Het is volgens hen niet nodig, omdat wel duidelijk is dat de buurt te maken zal hebben met parkeeroverlast. Er kan volgens hen meteen wel een blauwe zone worden ingesteld, waarbij maximaal één uur geparkeerd mag worden met een blauwe kaart.
Herma Dijkgraaf