Statenfracties stellen vragen over bomenkap in de provincie

Drie partijen in de Gedeputeerde Staten stellen vragen over de bomenkap in de provincie. Ze hebben zorgen over het weghalen van bomen in natuurgebieden, op provinciale grond en bij de aanleg van wegen.
Beammmen yn it park © Shutterstock.com
Ze willen van de Staten weten of het aantal bomen in de provincie afneemt en of er ook rekening mee wordt gehouden bij nieuwe ruimtelijke plannen. Ook krijgen de partijen signalen dat er illegaal wordt gekapt en dat er te weinig mensen zijn om dat te controleren.
De PvdA, Partij voor de Dieren en GroenLinks willen ook weten wat de regels zijn voor het kappen van bomen die dichtbij een weg liggen. Daar horen ze veel klachten over van gemeenten.
Rinie van der Zanden van de Partij voor de Dieren