Ooststellingwerf zet in op vergroten van biodiversiteit

De gemeente Ooststellingwerf zoekt samenwerking met inwoners en bedrijven om de biodiversiteit binnen de gemeente te vergroten. Volgens Ooststellingwerf is dat van levensbelang voor het ecosysteem.
Eaststellingwerf bioferskaat
Een grote verscheidenheid aan planten en dieren houdt de omgeving leefbaar. De gemeente doet er zelf van alles aan, zoals het direct opruimen na het maaien. Dat zorgt voor een zogenoemde schrale bodem waarop meerdere plantensoorten kunnen groeien .
"Biodiversiteit is belangrijk, we zitten met planten en dieren in een systeem en de mensen beginnen andere soorten meer te verdringen, maar we hebben elkaar nodig voor de balans en ook voor de voedselvoorziening", legt Pina Dekker, projectleider uit.
Het gras in de bermen is niet zo hoog om dat de gemeente bespaart op het maaien, maar wordt bewust gedaan omdat er zo meerdere soorten gras groeien waar insecten van profiteren.
Het doel van het project is tweeledig. "We willen meer uitleggen wat de gemeente doet in bijvoorbeeld het openbaar groen, zodat mensen zien waarom we wat doen en dat ook waarderen. Maar we vragen ook of mensen ideeën hebben, die kunnen we delen zodat we meer kunnen samenwerken. Er is ook van alles mogelijk in de eigen wijk."
Flinter © Shutterstock.com
Pina Dekker, projectleider

Voorbeeld in de wijk

De bewonerscommissie Oosterwolde-Zuid is één van de instanties die meewerkt aan het vergroten van de biodiversiteit in de gemeente. Zij hebben struiken geplant, zodat er meer vlinders en bijen komen.
"In februari hadden we bedacht dat we meer bijen en insecten in de wijk hebben wilden", vertelt Albert de Jong van de bewonerscommissie. "We kwamen erop uit dat we vlinderstruiken wilden uitdelen en dat is in de commissie besproken. In mei hebben we de struiken gratis uitgedeeld. En nu is het wachten op de vlinders."
In de wijk staan 1.400 woningen, de commissie heeft 250 planten besteld. "Mensen waren enthousiast, ze stonden in de rij bij het uitdelen. Na een half uur waren we ze kwijt. Bewoners spraken allemaal met elkaar en dat is mooi, want mensen die met elkaar praten, maken geen ruzie met elkaar. We hebben een mooie gezellige groene wijk."
Hij hoopt dat andere bewonerscommissie ook meedoen met dit project.
Albert de Jong van de bewonerscommissie
Het project wordt woensdagmiddag officieel afgetrapt in het gemeentehuis in Oosterwolde.