Overleg gedeputeerde Kramer met ministers over stikstof

Gedeputeerde Johannes Kramer en zijn collega's uit de andere provincies hebben dinsdag met het kabinet overleg gevoerd over de precieze gevolgen van een uitspraak van de Raad van State. De hoogste bestuursrechter in ons land zette afgelopen week een streep door de Programma Aanpak Stikstof-regeling (PAS).
© FNP
De zogenoemde PAS-regeling zou te weinig zekerheid geven over hoeveel stikstof in de natuur terechtkomt. De huidige vergunningsprocedure voor landbouw en industrie geeft daarover te weinig zekerheid. Gedeputeerde Klaas Kielstra zei ook al bij Omrop Fryslân dat de uitspraak van de Raad van State zelfs gevolgen kan hebben voor de ontwikkeling van het WTC-gebied in Leeuwarden.

Vergunning

Het overleg was met minister Schouten, van Landbouw en Natuur en met minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. "Het is niet alleen een probleem voor de landbouw, maar voor alle activiteiten in Nederland", zegt gedeputeerde Kramer. "Of het nu gaat om het bouwen van huizen of het aanleggen van wegen, waarbij stikstof vrijkomt dat negatief uit kan werken op de natuur. Over al die activiteiten is een vergunning noodzakelijk op basis van de PAS."
We willen niet dat de hele BV Nederland op slot komt te staan
Gedeputeerde Johannes Kramer
"Fryslân is een landbouwprovincie. We hebben afgesproken dat we overgaan op een natuurinclusieve landbouw. Dit is een technisch verhaal met ingewikkelde berekeningen. De Tweede Kamer, maar ook onze Staten moeten goed geïnformeerd worden over wat het probleem is en wat de oplossing kan zijn. Wij willende de natuur beschermen en aan de andere kant willen we ook niet dat de hele BV Nederland op slot komt te staan", aldus Kramer.
"We hebben er niets aan als wij vergunningen afgeven die later teruggedraaid moeten worden. We willen graag verder in Nederland, economisch en ecologisch. Dat moet zich wel verhouden met de Europese regels", zegt gedeputeerde Kramer tot besluit. Hij verwacht dat er volgende week meer bekend wordt over hoe het nu verder moet.