Nieuwe natuur in de Alde Feanen, bestaande natuur wordt opgeknapt

Nationaal park de Alde Feanen krijgt 135 hectare nieuwe natuur en 450 hectare bestaande natuur wordt opgeknapt. Het gaat om een investering van 2,7 miljoen euro.
Alde Feanen © Omrop Fryslân, Remco de Vries
Het gaat in de Alde Feanen om de hooilandpolders aan de westkant van het natuurgebied en de meer open graslanden en veengebieden aan de oostkant. De zandwinplas Panhuyspoel krijgt naast de zandwinning ook een recreatieve functie met een strandje, vissteiger en wandelpaden.
Het geld dat in het gebied gestoken wordt komt van de provincie, de gemeenten waar het gebied in ligt en It Fryske Gea. Het werk wordt de komende jaren uitgevoerd.