Bioboeren dienen verzoek om ontheffing fosfaatrechtenstelsel in bij minister Schouten

Stichting SOS-Bioboeren heeft dinsdagmorgen met een aantal individuele melkveehouders een verzoek ingediend bij minister Carola Schouten om hun ontheffing te verlenen van het fosfaatrechtenstelsel. Voor tientallen biologische melkveehouders betekent de fosfaatwet het eind van hun bedrijf.
Ko yn de greide © Shutterstock.com
De biologische sector, die naar eigen zeggen bij uitstek volgen de principes van de kringlooplandbouw werkt, vindt het onterecht dat zij volop moet meebetalen aan het mest- en fosfaatoverschot, terwijl bioboeren daar geen schuld aan hebben.
Voorzitter van SOS-Bioboeren Nynke Oostra uit Jellum zegt in een reactie dat ze donderdag hun toekomst in de handen van de minister leggen. Volgens haar hebben de bioboeren de afgelopen maanden veel steun gekregen, ook uit Brussel. Ze hoopt dan ook dat minister Schouten het verzoek om ontheffing zal honoreren. Gebeurt dat niet, dan wordt er een rechtszaak gestart. Daarvoor werd in december een crowdfundingsactie opgezet.
Het fosfaatrechtenstelsel werd in 2018 ingevoerd, omdat de melkveehouderij te veel fosfaat produceerde na het loslaten van het melkquotum. Te veel fosfaat is schadelijk voor de natuur. Greenpeace steunt de zaak van SOS-Bioboeren.