Bestemmingsplan centrum Oosterwolde ingetrokken vanwege te weinig draagvlak

De gemeente Ooststellingwerf trekt het bestemmingsplan voor het 'oude dorp' in Oosterwolde in. Er is te weinig draagvlak bij winkeleigenaren van gebouwen in het gebied. De gemeenteraad van Ooststellingwerf is kritisch over de aanpak van het 'oude dorp'. Dat zijn de straten aan de noordkant van de vaart, die destijds het winkelhart van het dorp waren.
© Google Street View
Nu het winkelgebied is verschoven naar het zuiden van Oosterwolde, gelden de straten als aanloopgebied voor het centrum. Omdat de gemeente graag een compact winkelgebied wil hebben, vereist dat planologische aanpassingen in het 'oude dorp'. En daar is niet iedereen het mee eens. Zo zijn de winkeleigenaren bang dat daardoor de mogelijkheden met hun gebouw worden beperkt en dat kan mogelijk ook leiden tot waardevermindering.

In gesprek

Sommige panden zouden in het nieuwe plan geen winkels meer mogen zijn. Wethouder Marcel Bos wil de komende tijd met alle betrokkenen in gesprek om te komen tot een nieuw plan. "Er zou door natuurlijk verloop ruimte ontstaan voor de gemeente om de detailhandelsbestemming eraf te halen. Het college heeft gezegd meer waarde te hechten aan een coöperatieve aanpak in het hele centrum, dan dat wij in het gebied van de aanloopstraten die onrust laten ontstaan", zegt Bos.
"Dat betekent dat we kunnen gaan kijken hoe we in het centrum met ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente kunnen werken aan een mooi, aantrekkelijk centrumgebied. Als die basis van samenwerking er ligt, ontstaat er tijd om het planologisch te regelen."
Wethouder Marco Bos