Plannen voor MFA De Gordyk van de baan

De gemeenteraad van Opsterland was maandagavond unaniem: MFA Gorredijk is van de baan. Nieuwbouw voor school De Treffer kan niet wachten, maar de onzekerheden over De Skâns zijn te groot. Daarom geeft de raad alleen groen licht voor de nieuwbouw van de school.
© Omrop Fryslân, René Koster
Alle negen fracties dienden een amendement en een motie in, waarin werd besloten dat het multifunctionele centrum er niet komt. Basis in de plannen van een MFA in Gorredijk waren altijd basisschool De Treffer en cultureel centrum De Skâns. Het college wilde daaraan vasthouden, maar de raad hield dat maandag tegen.
De fracties waren helder over de noodzaak van de nieuwbouw van basisschool De Treffer. Die nieuwbouw kon niet langer worden uitgesteld, wat het hele plan voor een MFA erg onder druk zette. Door het besluit van maandag kan de school nu verder met eigen plannen als 'stand alone-school'. De raad stelde daar een aanvullend krediet van ruim twee miljoen euro voor beschikbaar.
FNP riedslid Harm De Jong
Voor cultureel centrum De Skâns geldt dat er dus voorlopig geen nieuwbouw komt. Wat dat precies voor deze culturele voorziening betekent, moet opnieuw worden bekeken. De raad van Opsterland wil dat de gemeenschap van het dorp Gorredijk zelf met creatieve plannen komt over hoe het verder moet. Zoiets zou gestalte moeten krijgen in een zogenaamde raadsconferentie. "Gewoon weer opnieuw beginnen, want we zaten op een rotonde zonder goede afslag", stelde Gerrit Weening van de ChristenUnie. Anderen gebruikten woorden als 'vicieuze cirkel' en 'een escape-room zonder uitgang'.
Volgens wethouder Anko Postma past het college nederigheid in deze kwestie. "De raad beslist en ook deze koers is realistisch en haalbaar.
Wethâlder Anko Postma