Jaarrekening Leeuwarden is positief, maar blijft spannend voor de toekomst

"De structurele financiële positie van de gemeente Leeuwarden is precair", zei wethouder Sjoerd Feitsma maandag bij de presentatie van de jaarrekening over 2018. Over dat jaar houdt de gemeente bijna 17 miljoen euro over, maar dat lijkt positiever dan het is.
© Omrop Fryslân, René Koster
Het resultaat is volledig toe te schrijven aan een extra rijksbijdrage van bijna 21 miljoen. Die bijdrage kreeg de gemeente uit een speciaal fonds voor gemeenten met grote tekorten op het zogenaamde Sociaal Domein. De grote afvallers zitten met name op het gebied van de specialistische jeugdzorg, die bijna 3 miljoen duurder uitviel. Het aantal cliënten neemt daar toe en ook de kosten voor de cliënt.
De hoge kosten voor de jeugdzorg is geen specifiek Leeuwarder probleem. Steeds meer gemeenten komen niet uit met de vergoeding die er van het Rijk tegenover stond. Dinsdag en woensdag zal dit probleem op een congres van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten in Barneveld aan de orde komen.
De verwachting is dat een unaniem verzoek naar het kabinet gaat om de financiële problemen bij de jeugdzorg structureel op te lossen.
Wethâlder Sjoerd Feitsma
Wethouder Sjoerd Feitsma nochris